Staffan & Maggi Öhgren AB

Jag och min fru Maggie bedriver ett lantbruksföretag i Rödålund. Vi flyttade till min hemgård 1982 och övertog jordbruket. I samband med bygget av en ny ladugård 1988 så bildade vi ett aktiebolaget, Staffan och Maggie Öhgren AB.

Efter vår pension så har vi genomfört generationsskifte då Anna och Lars Forsell gått in, som hälftenägare i bolaget. De arbetar heltid i bolaget. Vi gamlingar arbetar, som avbytare.

Under mitt aktiva yrkesliv så har jag arbetat för Kaj Johanssons Åkeri AB, som ekonomiansvarig.

Kontakt

Staffan Öhgren
Rödåland 61
922 92 Vindeln
070-2524835
mos.ohgren@rodabygden.se