Anna Lithner

Upptäcker, utvecklar och tar vara på människans inneboende resurser. Hästunderstödd terapi, lärande, psykosocialt behandingsarbete, rehabilitering, grupp- och personlig utveckling med hjälp av djur och natur.

Jag erbjuder hästunderstödd terapi, behandling och utveckling utifrån ett koncept som heter EASEL® (Equine Assisted Social Emotionell Learning), dvs hästunderstött socialt emotionellt lärande.

Målgrupper är dels personer i behov av behandling, det kan t ex handla dem som av någon anledning står utanför arbetsmarknad och skola. Andra exempel kan vara personer som fortfarande arbetar men som är i riskzon för att utveckla beteenden som leder till ohälsa, t ex stress. Även människor som vill utvecklas personligen eller i grupp är välkomna. Behandlingen/kurserna utförs enskilt eller i grupp vid ett enstaka tillfälle eller i en serie av sammankomster. De bygger på etablerade kunskaper om behandling och inlärning samt erfarenhet av/kunskap om hästars beteenden. Mindfulness finns med som en röd tråd. Övningar ges med hästar och med samtal reflektioner och s k psykoedukation.

Jag är socionom med olika utbildningar och över 30 års yrkesverksamhet inom olika områden. Hästarna är av den allergivänliga rasen american curly och består av en väl etablerad liten flock speciellt hållen för att fungera bra i behandling. Även naturen och den vackra omgivningen bidrar till positiva, hälsofrämjande upplevelser.

Kontakt

Anna Lithner
Österland 7
922 67 Tavelsjö
070-351 77 92
www.annalithner.se