Enetjärn Natur AB

Enetjärn Natur är ett svenskt konsultföretag som hjälper företag, myndigheter och organisationer i utmanande markanvändningsfrågor. Genom fältinventeringar, konsekvensutredningar, strategier och rådgivning hjälper vi våra kunder att ta rätt beslut i rätt tid. Vi arbetar över hela landet och har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö.

Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda kvalificerade och oberoende konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering. Vårt uppdrag är att förena samhällets utveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.

Enetjärn Natur har funnits sedan 2001. Vi har sedan dess haft mer än 2000 uppdrag inom inventering, miljöprövning & MKB, strategi och analys. Våra kunder är stora företag och statliga verk inom flera branscher, bl.a. Arise, Boliden, Cementa, Ellevio, LKAB, Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Svenska kraftnät, Svevind, Trafikverket, Tyrens och Vattenfall.

Vi är ca 40 konsulter, de flesta ekologer, flera jägmästare, dessutom samhällsplanerare, ingenjör, jurist, grafiker, språkkonsult, ekonom. Vd, grundare och huvudägare är Anders Enetjärn, Tavelsjö.

Företagets externa styrelse består av Peter Renkel, Karin Andersson och Johan Kuylenstierna.

Enetjärn Natur vann 2015 Umeå kommuns företagspris med motiveringen:

Företaget kännetecknas av ett kraftfullt entreprenörskap i kombination med tydliga värderingar som genomsyrar dess verksamhet i en ung bransch. Genom sitt engagemang utgör företaget en framstående representant för framtidens värderingsbaserade affärsmodell att integrera hållbarhet med lönsamhet. På kort tid har företaget fått erkänt och stort förtroende från sina kunder, expanderat till 35 medarbetare på tre platser i landet och skapat en stabil plattform för fortsatta framgångar som en av landets ledande ekologikonsulter.

Kontakt

Anders Enetjärn
Strandvägen 7
922 63 Tavelsjö
090-71 09 52
anders.e@enetjarnnatur.se